JAL ... Just Another Language

Voorbeelden van programma's en programmaonderdelen geschreven in JAL voor enkele PIC processoren.


PIC 16F684

PIC 16F684 van knipperlicht naar...

Pagina 1: Eenvoudig voorbeeld om een ledje te laten knipperen.
Pagina 2: Timer0.
Pagina 3: (Don't) interrupt me!.
Pagina 4: Hello World!.
Pagina 5: Terug analoog.
Pagina 6: Digitale input.
Pagina 7: volledig project: Servotester.
Pagina 8: volledig project: Digitale timer.


PIC 18F2550

USB_I2C converter project afgevoerd en vervangen door de Bus Pirate van Dangerous Prototypes.


PIC 16F88

I2C slave.


PIC 16F88 - Märklin Motorola


Een eenvoudige Märklin Motorola Monitor.


Links

JALEdit de editor om JAL code te schrijven
JALlib de bibliotheken (en voorbeelden) en de compiler
MPLab IDE de ontwikkel- en PicProgrammeromgeving
Microchip de site van de PIC's
JalList Hulp en hopen voorbeelden