PIC 16F88 I2C slave

Under construction.

Schema      JAL code


.

  ;-------------------------------------------------------------------------------
 

Links

JALEdit de editor om JAL code te schrijven
JALlib de bibliotheken (en voorbeelden) en de compiler
MPLab IDE de ontwikkel- en PicProgrammeromgeving
Microchip de site van de PIC's
JalList Hulp en hopen voorbeelden